Trace

Navigationssystem til blinde. Interaktionsdesigngruppeprojekt på K3, Malmö högskola

En "wearable computer" er en computer, der er tættere på og mere knyttet til kroppen end f.eks. en PDA eller en mobiltelefon. Trace er "WearCom" til blinde. Når en blind
skal lære en ny rute er der brug for en hjælper 3-10 gange, med Trace kan dette antal formodentlig nedsættes betydeligt.

Trace er et navigationssystem, der bygger på RFIDteknologi og består af et armbånd og klistermærker. Den blinde bærer
armbåndet og finder rundt i sine omgivelser vha klistermærkerne. Når den blinde nærmer sig et klistermærke, vibrerer armbåndet, og vibrationssignalet kan nu følges
i retning mod klistermærket - som i legen, tampen brænder.

En indtalt meddellelse om f.eks. lokalitet kan knyttes til hvert klistermærke. Den blinde kan selv opsætte klistermærkerne med hjælp fra en seende, og er ikke afhængig af et centralt
navigationssystem styret af f.eks. staten. En rute opmarkeres med en kæde af klistermærker - som brødkrummerne i eventyret Hans og Grethe. Trace fungerer ude såvel som inde, til permanente såvel som midlertidige ruter. Blindes respons på konceptet har generelt været, at Trace er meget relevant til midlertidige ruter, f.eks. på ferier, hvor Trace kan hjælpe med at finde vej til f.eks. hoteldøren og restauranten. Traces centrale brugskvalitet er uafhængighed.

I udviklingen af Trace har deltagende design været en central metode. En blind testperson tilknyttedes projektet i starten og fulgte det under hele forløbet, fra videoobservation og interview til idéudvikling og prototypefremstilling.

Rollespil har spillet en væsentlig rolle som konceptudviklingsmetode. Idéer er herigennem blevet afprøvet, vurderet og videreudviklet. Der har været to typer af
rollespil - interne i designgruppen og eksternt med den blinde testperson. I de interne har en person fra designgruppen spillet rollen som blind og fået bind for øjnene, en stok i hånden og båret et prototype-armbånd. En anden fra designgruppen har spillet rollen som hjælper for den blinde, og en tredje har fingeret navigationssystemet ved at trykke "den blinde" på armen som vibrationssignal og simulere lydinterfacet. To scenarier er blevet gennemspillet på denne måde - at opsætte klistermærker vha en hjælper og at finde vej alene vha de opsatte klistermærker. Samme scenarier er blevet gennemspillet med den blinde testperson i et realistisk bymiljø.

Rollespillene har været et uvurderligt designværktøj, der har gjort det muligt tidligt i processen at teste og vurdere idéer. Rollespillene synliggjorde de centrale brugskvaliteter og hvad der var mindre væsentligt, og gjorde det dermed muligt at holde det rette fokus gennem processen. En årsag til at rollespilsmetoden egnede sig til Trace kan være, at Trace er et interaktivt system. Som interaktionsdesigner udvikler man systemer, der er forbundet til forløb over tid og har derfor brug for skitse- og konceptudviklingsmetoder, der ligeledes strækker sig over tid og er interaktive - rollespil matcher glimrende disse krav.

Den blinde går tur med en hjælper

 

De opsætter klistermærker.

 

Den blinde indtaler meddelelser.

 

Den blinde går turen selv og får et vibrationssignal

 

Meddelelsen til mærket aflyttes.

 

Vibrationen leder hen til mærket.