mobil

Mobile China - dansk design på det kinesiske marked

Brugercentreret koncept- og interfacedesign af mobile services til Kina

Opstart af et dansk-kinesisk designnetværk

Rejserne til Kina var finansieret af et legat fra Kulturministeriet

Queer Mobsites

Eksamensprojekt i interaktionsdesign master på K3.

Design af websites til mobiltelefoner til at styrke queer-subkulturer. Med Queer Mobsites kan queers indtage queer space og sende beskeder.

QueerCity

Eksamensprojekt i digital design på Danmarks Designskole. Design af et website til mobiltelefon til queers. Prototype og mock-ups kan ses på din mobiltelefon på:

www.queercity.dk og queer.leneleth.dk

Se simuleret prototype.

mobil.dunst.dk

Mobil website

Kalender for performance og aktivistgruppen dunst.

Se den på din mobil på mobil.dunst.dk

Mobil-program til Queer Festival 2006

Mobil website

Program for Queer Festival

Virus

Interaktionsdesignprojekt på K3.

Experience prototyping.

Koncept for ubiquitous mobiltelefonspil i byen.