informationsvisualisering

Platform2

Online kunstdistribution. Projekt på Danmarks Designskole i samarbejde med Maria Maud Borup Petersen.

Website til leje af ikke-objektorienteret samtidskunst. Økonomisk demokratisering af kunsten.

Se mock-up

Nyhedslandskab

Gruppeprojekt på Danmarks Designskole.

Alternativt online interface til visualisering af nyhedsmængde og relationer mellem de enkelte nyheder.

Diffus

Design af webzine om digital kultur. Projekt på Danmarks Designskole i samarbejde med Christoffer Tange.

Webzinets artikler flyder rundt som levende celler, der kæmper om pladsen og brugerens opmærksomhed.