Sponsor donation project

Installation. Økonomisk konstruktion. Gruppeudstillingen "Flocking", Gallery North. København. 2000.

Kunst er overskud! Kun i samfund og hos individer med et vist socialt og økonomisk overskud er der energi, tid og resourcer til at beskæftige sig med en reflekterende overbygning som kunst.

Tager man dette helt bogstaveligt, må det være muligt at flytte overskuddet til et sted med underskud. Med sponsor donation projektet forsøgte jeg dette.

Forretninger og personer skænkede mig ting, som de havde i overskud. Tingene lå på udstillingen, og plakater opfordrede de besøgende til at tage en ting og betale et valgfrit beløb til en valgfri person eller organisation ved at lægge penge i en kuvert og skrive modtageren på. Efter udstillingen videregav jeg pengene.

Projektet var både "virkeligt" - det vil sige at jeg helt bogstaveligt flyttede et økonomisk overskud til et andet sted. Samtidig var det også symbolsk - det var et billede på, hvordan det er muligt at ændre eksisterende mønstre og skabe alternative systemer, der kan løse fordelingsproblemer i samfundet.